Firma Up-Telecom […] powierzone zadanie wykonała terminowo, zgodnie z Umową i należytą starannością. Dobra organizacja pracy, elastyczność i sprawność działania jak również umiejętność współpracy to cechy pozwalające rekomendować Up-Telecom Sp. z o.o. potencjalnym inwestorom.