Certyfikat ISO 9001:2008

czyli jakość jest najważniejsza

znak PRSW roku 2003 firma Up-Telecom Sp. z o.o. otrzymała Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie:

  • projektowanie i realizacja inwestycji budowlanych w Telekomunikacji;
  • reprezentacja handlowa.

24 sierpnia 2012 roku, w siedzibie Biura Regionalnego w Gdańsku odbył się audit Systemu Zarządzania Jakością w zakresie:

PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH W TELEKOMUNIKACJI, REPREZENTACJI HANDLOWEJ.

Zgodnie z nowymi wymogami, firma przeszła ponowną certyfikację systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 dostosowując go do nowych wymagań i otrzymując Certyfikat ISO 9001:2008.

Od chwili otrzymania Certyfikatu, jakość stała się wartością nadrzędną w naszej Firmie. Wdrożenie systemu pozwoliło na uporządkowanie i optymalizację zasad postępowania na wszystkich szczeblach organizacji w sposób, który zagwarantował działanie w oparciu o najlepsze rozwiązania.

Certyfikat ISO 9001:2008 w Up-Telecom to jasny sygnał dla naszych Klientów, że Spółka jest wiarygodna, działa w sposób zorganizowany, gwarantujący Klientom powtarzalną, wysoką jakość wyrobów i usług.

Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat ISO 9001:2008