W oparciu o dotychczasową współpracę mogę stwierdzić, iż Up-Telecom jest firmą bardzo dobrze wykonującą powierzone zadania w zakresie terminów i jakości. Zarówno poziom wiedzy fachowej jak i etyka zawodowa jest na wysokim poziomie.