Kontakt

czyli nasze dane adresowe

Jeśli chcesz nawiązać z nami kontakt, wybierz jedno z naszych Biur Regionalnych i zadzwoń lub napisz maila.

Biuro Regionalne Warszawa

Up-Telecom

Dane kontaktowe

BIURO REGIONALNE WARSZAWA

  ul. Łączna 24a, 03-113 Warszawa

  +48 22 814 30 37


DZIAŁ INWESTYCJI WARSZAWA

  ul. Odkryta 36/10, 03-140 Warszawa

Napisz maila

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości (wymagane)

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: ado@up-telecom.pl
  2. Administratorem danych osobowych jest Up-Telecom Sp. z o.o. Mamy siedzibę w Warszawie (03-185), ul. Myśliborska 53. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000061460, Kapitał zakładowy 300.000,00 PLN, NIP 586-02-15-843, REGON 017407292.
  3. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: Up-Telecom Sp. z o.o., ul. Łączna 24a, 03-113 lub korzystając z poczty elektronicznej wysyłając maila na adres:
  4. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Przysługuje Pani/Panu do:
  • dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – czyli osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – czyli osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • do sprzeciwu – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zgłoszenia z formularza kontaktowego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora lub osoby upoważnione przez Administratora.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

  Biuro Regionalne Gdańsk

  Dane kontaktowe

  BIURO REGIONALNE GDAŃSK

    ul. Synów Pułku 37, 80-298 Gdańsk

  Napisz maila

   Adres email (wymagane)

   Temat

   Treść wiadomości (wymagane)

   KLAUZULA INFORMACYJNA
   1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
   2. Administratorem danych osobowych jest Up-Telecom Sp. z o.o. Mamy siedzibę w Warszawie (03-185), ul. Myśliborska 53. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000061460, Kapitał zakładowy 300.000,00 PLN, NIP 586-02-15-843, REGON 017407292.
   3. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: Up-Telecom Sp. z o.o., ul. Łączna 24a, 03-113 lub korzystając z poczty elektronicznej wysyłając maila na adres: ado@up-telecom.pl
   4. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   5. Przysługuje Pani/Panu do:
   • dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
   • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – czyli osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – czyli osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • do sprzeciwu – czyli osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zgłoszenia z formularza kontaktowego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora lub osoby upoważnione przez Administratora.
   8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
   9. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.