Aktualne oferty pracy

czyli kogo aktualnie chcemy zatrudnić

Szukasz ofert pracy? Jesteś ambitny i odpowiedzialny? Chciałbyś realizować swoją karierę zawodową w doświadczonym zespole młodych specjalistów? Jeśli tak, to poniżej znajdują się aktualne oferty pracy w naszej firmie. Nie czekaj! Aplikuj!

ASYSTENT/ASYSTENTKA PROJEKTANTA - PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Status oferty: AKTUALNA

Miejsce pracy: Biuro Regionalne Up-Telecom Gdańsk

Liczba stanowisk: 1

OBOWIĄZKI

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie: obsługa procesu związanego z prowadzeniem postępowań administracyjnych dla inwestycji w branży telekomunikacyjnej w tym m.in.:

 • opracowywanie projektów organizacji ruchu dla realizacji sieci, przyłączy, linii telekomunikacyjnych;
 • występowanie o decyzje pozwalające rozpocząć budowę (zajęcie pasa drogowego itp.);
 • uzgadnianie warunków odtworzenia nawierzchni;
 • analizowanie decyzji administracyjnych, uzgodnień w kierunku przygotowania do realizacji inwestycji;
 • zgłaszanie rozpoczęcia robót budowlanych wymaganym gestorom, zarządcom nieruchomości;
 • kontakty z zarządcami budynków, urzędami administracji publicznej.

WYMAGANIA

 • praktyczna znajomość programów typu CAD;
 • dobra organizacja czasu pracy;
 • wykształcenie w kierunku technicznym (telekomunikacja, elektryka, dziedziny pokrewne) będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie przy projektach lub budowie konstrukcji liniowych będzie dodatkowym atutem;
 • prawo jazdy kat. B (czynne).

OFERUJEMY

 • pracę na pełen etat;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • pracę przy ciekawych projektach;
 • zarobki adekwatne do umiejętności.

Odpowiedzi zawierające CV prosimy kierować na adres z dopiskiem w tytule Asystent/asystentka projektanta – przygotowanie inwestycji

Prosimy o dodanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Up-Telecom Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Up-Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-185) przy ul. Myśliborskiej 53, NIP: 586-02-15-843 REGON: 017407292.
 2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych –
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez rozpatrywane.
 10. Pani/Pana dane będą profilowane, konsekwencją czego będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

ASYSTENT/ASYSTENTKA PROJEKTANTA - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Status oferty: AKTUALNA

Miejsce pracy: Biuro Regionalne Up-Telecom Gdańsk

Liczba stanowisk: 1

OBOWIĄZKI

Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie wsparcie przy obsłudze procesu związanego z przygotowaniem inwestycji w branży telekomunikacyjnej w tym m.in.:

 • opracowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej;
 • pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień związanych z procesem budowlanym;
 • wizje w terenie.

WYMAGANIA

    • bardzo dobra znajomość programów typu CAD;
    • znajomość procesu budowlanego;
    • znajomość środowiska Office;
    • wykształcenie w kierunku technicznym (telekomunikacja, elektryka, dziedziny pokrewne) będzie dodatkowym atutem;
    • doświadczenie przy projektach lub budowie konstrukcji liniowych będzie dodatkowym atutem;
    • dobra organizacja czasu pracy;
    • prawo jazdy kat. B (czynne).

OFERUJEMY

 • pracę na pełen etat;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • pracę przy ciekawych projektach;
 • zarobki adekwatne do umiejętności.

Odpowiedzi zawierające CV prosimy kierować na adres z dopiskiem w tytule Asystent/asystentka projektanta – branża telekomunikacyjna

Prosimy o dodanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Up-Telecom Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Up-Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-185) przy ul. Myśliborskiej 53, NIP: 586-02-15-843 REGON: 017407292.
 2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych –
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne nie będą przez rozpatrywane.
 10. Pani/Pana dane będą profilowane, konsekwencją czego będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.