Klauzula informacyjna RODO

czyli jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UP-TELECOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-185, przy ul. Myśliborskiej 53, NIP 5860215843, REGON 017407292; email:

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i prowadzenia rachunkowości firmy, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  2. kontaktowania się z Panią / Panem w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą oraz w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (tj. na podstawie prawie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Gromadzimy i przetwarzamy dane kontaktowe firmy oraz służbowe dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, nr rachunku bankowego).

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa oraz nasi dostawcy czy podwykonawcy, którzy pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności (np. dostawcy systemów IT czy usług księgowych).  Dbamy o wybór dostawców, którzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanym danym.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy zawartej z Twoją firmą.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie w jakim wynika to z przepisów prawa.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji bieżącej współpracy.