Internet

dla Gminy Iłów

Herb gminy Iłów

Inwestor: Urząd Gminy w Iłowie

Klient: Viatelecome Sp. z o.o.

Zadanie: Projekty budowlane i elektryczne

Data realizacji: kwiecień 2015 r.

W ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów, który ma na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego przez zapewnienie technicznych warunków dostępu do Internetu dla 350 gospodarstw domowych, 5 szkół publicznych, 1 biblioteki publicznej i 1 publicznej instytucji kultury, nasza firma wykonała komplet dokumentacji projektowej (projekty konstrukcji, adaptacji masztów aluminiowych oraz projekty elektryczne).

Poniżej lista lokalizacji, na których zgodnie z naszą dokumentacją został zrealizowany projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów:

  • Iłów – Posterunek Policji (konstrukcja wsporcza);
  • Brzozów Stary – Szkoła Podstawowa (maszt 12 m);
  • Giżyce – Szkoła Podstawowa (maszt 12 m);
  • Kaptury – Szkoła Podstawowa (maszt 24 m);
  • Łady (maszt na ziemi 32 m);
  • Łady (maszt 16 m);
  • Łaziska (masz na ziemi 32 m);
  • Suchodół (maszt na ziemi 20 m);
  • Suchodół – Świetlica Wiejska (maszt 16 m).