Internet

dla Gminy Miasto Sochaczew

Herb Gminy Miasto Sochaczew

Inwestor: Gmina Miasto Sochaczew

Klient: Viatelecome Sp. z o.o.

Zadanie: Projekty budowlane i obsługa formalno-prawna

Data realizacji: listopad 2014 r.

W ramach projektu Sochaczew Miasto e-innowacji wykonaliśmy dokumentację budowlaną (2 antenowe konstrukcje wsporcze i adaptacja 2 projektów masztów aluminiowych) oraz komplet dokumentacji elektrycznej. Prowadziliśmy też cały proces formalno-administracyjny dla w/w realizacji. Budowy według naszych projektów zostały zrealizowane na następujących obiektach:

  • Urząd Miasta w Sochaczewie (konstrukcja wsporcza);
  • Komin PEC w Sochaczewie (konstrukcja wsporcza);
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Sochaczewie (maszt 12 m);
  • Zespół Szkół w Sochaczewie (maszt 12 m).

Warto dodać, że celem projektu, w całości finansowanego z funduszy unijnych, jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu).