Internet

dla Gminy Rząśnik

Herb Gminy Rząśnik

Inwestor: Urząd Gminy w Rząśniku

Klient: Viatelecome Sp. z o.o.

Zadanie: Projekty budowlane i elektryczne

Data realizacji: październik 2014 r.

W ramach projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość” wykonaliśmy komplet dokumentacji projektowej (adaptacja 6 projektów masztów aluminiowych na odciągach oraz projekty elektryczne).

Lokalizacje, na których zostały wybudowane maszty według naszej dokumentacji:

  • Komorowo – Szkoła Podstawowa (maszt 20 m);
  • Porządzie – Szkoła Podstawowa (maszt 16 m);
  • Rząśnik – Zespół Szkół (maszt 16 m);
  • Bielino – Szkoła Podstawowa (maszt 16 m);
  • Nowe Wielątki – Szkoła Podstawowa (maszt 16 m);
  • Starym Lubielu – Szkoła Podstawowa (maszt 16 m).

Dzięki tej inwestycji 350 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu przez minimum 5 lat.