Miasteczko Orange w Warszawie

instalacja wewnętrzna

Miasteczko Orange Warszawa

Inwestor: Orange Polska S.A.

Obiekt: Miasteczko Orange

Adres: Warszawa, al. Jerozolimskie 160

Zadanie: Instalacja wewnętrzna

Data realizacji: marzec 2013 r.

Siedziba Główna Orange Polska (tzw. Miasteczko Orange). W skład kompleksu biurowego wchodzi 5 połączonych ze sobą budynków. Nasza firma zaprojektowała i wykonała instalację złożoną z blisko 180 anten wewnętrznych oraz ok. 10 km okablowania. Warto dodać, że Instalacja została przystosowana również do pracy w systemie LTE.  Była to jedna z najbardziej prestiżowych inwestycji prowadzonych przez spółkę Up-Telecom.