PKP Polskie Linie Kolejowe

remont oświetlenia

Wymiana oświetlenia dla PKP Polskie Linie Kolejowe

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Obiekty: Dworce Kolejowe

Adres: Stacja Ciasna i stacja Koszęcin

Zadanie: Remont oświetlenia

Data realizacji: grudzień 2015 r.

W grudniu 2015 r. nasza firma wykonała dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakład Linii Kolejowych w Częstochowie zadanie pod nazwą: Remont oświetlenia zewnętrznego polegający na wymianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz zabudowa elementów i urządzeń zasilających na terenie ZLK w Częstochowie, sekcja Eksploatacji Lubliniec, na peronie nr 2 w st. Ciasna i nr 2 w st. Koszęcin, linia 143.

W ramach inwestycji wykonaliśmy roboty polegające na zabudowie słupów, wysięgników, opraw oświetleniowych oraz ułożeniu kabli zasilających.

Koszt całej inwestycji wyniósł 159 000 zł netto.