Internet

dla Gminy Walim

Herb Gminy WalimNa zlecenie firmy Via Telecome Sp. z o.o. rozpoczęliśmy prace projektowe w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 300.  gospodarstw domowych z terenu Gminy Walim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz prowadzenie działań koordynacyjnych w jednostkach podległych.