Up-Telecom wykonał zlecone prace z należytą starannością – terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiedza specjalistyczna, doświadczenie oraz organizacja współpracy z Inwestorem pozwoliła na sprawną realizację zadania oraz prawidłową jakość ich wykonania.