Jakość jak i terminowość prowadzonych prac przez Spółkę Up-Telecom nie budzi zastrzeżeń. Prace realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.