Internet

szansą rozwoju Gminy Wołomin

Herb miasta Wołomin

Inwestor: Urząd Gminy w Wołominie

Klient: Viatelecome Sp. z o.o.

Zadanie: Projekty budowlane i elektryczne

Data realizacji: wrzesień 2014 r.

W ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 wykonaliśmy komplet dokumentacji projektowej. W ramach tej realizacji zaprojektowaliśmy 12 konstrukcji wsporczych, wykonaliśmy adaptację 5 projektów masztów aluminiowych na odciągach oraz komplet projektów elektrycznych.

Lokalizacje, na których w ramach projektu „Internet dla Gminy Wołomin” zostały zrealizowane konstrukcje według naszej dokumentacji:

 • Wołomin – Urząd Miasta;
 • Wołomin – Szpital (maszt na odciągach 8 m);
 • Wołomin – MDK;
 • Wołomin – Biblioteka Miejska;
 • Wołomin – Komin ZEC;
 • Wołomin – Zespół Szkół nr 4 (maszt na odciągach 12 m);
 • Wołomin – Zespół Szkół nr 5;
 • Wołomin – Szkoła Podstawowa nr 2;
 • Wołomin – Szkoła Podstawowa nr 3;
 • Wołomin – Zespół Szkół nr 3;
 • Wołomin – Szkoła Podstawowa nr 7;
 • Wołomin – Zespół Szkół nr 1;
 • Leśniakowizna (maszt na odciągach 20 m);
 • Duczki – Zespół Szkół (maszt na odciągach 12 m);
 • Zagościniec – Szkoła Podstawowa (maszt na odciągach 12 m);
 • Ossów – Zespół Szkół im. I. Skorupki;
 • Stare Grabie – Szkoła Podstawowa im. F. Chopina;

Cały projekt zapewnił bezpłatny dostęp do Internetu dla 200 rodzin z gminy Wołomin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m.in. trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych czy też stopnia niepełnosprawności.